מוצג 16 סכום תרשים תוצאות לפני התערבות בעבודה על סטודנט בחינוך הגבוה ללמוד