.2 ניסיון לצמצם פער בין חוללות עצמית מקצועית גבוהה של יועצת בית- ספר לבין ביצוע נמוך שלה ביחס לאחד הלומדים

We" do not turn stories into data to test theoretical propositions , Rather we link theory to story when we think with the story , trying to stay with the story , letting ourselves resonate with the moral dilemmas it may pose , understanding its ambiguities , examining its contradictions , feeling its nuances , letting ourselves become part of the story " ( Ellis , 1995 ) הרקע לעבודה : העבודה נעשית על רקע העניין שמתפתח אצל סטודנטית – מנהלת בית-ספר , בנושא חוללות עצמית מקצועית של יועצת בית-הספר . הנחקרת היא מורה- יועצת בכירה וותיקה בחטיבת ביניים של בית- ספר שבו לומד בנה . החוללות העצמית המקצועית שלה גבוהה אך לא כן כל ביצועיה . המורה- היועצת נחשבת לעובדת מסורה מוכשרת , טובה ומצליחה , אך בנה , הלומד באותו בית-ספר סובל מהזנחה חמורה , היא אינה מגלה מעורבות בכל הקשור ללימודי בנה ומתעלמת מקשיי התפקוד שיש לו בכיתה . משיחה אישית שניהלה המנהלת עם הבן , היא הבינה שהעניין מפריע לו מאוד . החוללות העצמית המקצועית של האם גבוהה בהשוואה לביצוע הנמוך לגבי לומד אחד . מטרת העבודה היא לצמצם את הפער בין החו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור