חלק ב:' דוגמה ות להעלאת חוללות עצמית והשתמעויות לעתיד

s'Bandura" work points to the importance not of some Mysterious quality , called willpower , but of levels of skill and ability , and actually working on changes in the real world " ( Rollnick , Mason , & Bulter , 2000 . p . 92 ) . תפקוד אינטלקטואלי יעיל , דורש מיומנויות מטה קוגניטיביות גבוהות המקדמות הישגים , ככל שהלומד שולט טוב יותר בחשיבתו וברגשותיו כך עולה רמת הישגיו האקדמיים . כדי להגיע לביצוע טוב בלימודים יש צורך לא רק ביכולת או כשרון – במסוגלות , אלא גם במוטיבציה שהמרכיב החשוב ביותר בה הוא חוללות עצמית . שלוש דוגמה ות המובאות בפרק זה מתארות מחקרי פעולה , ניסיונות אותנטיים , אישיים של סטודנטים להעלות חוללות עצמית של לומדים בגילאים שונים לבצע פעילות ספציפית . עבודה ראשונה תתאר כיצד חוקרת מלווה התנסות של ילדה , כיצד חוויותיה של הילדה מעובדות על-ידי החוקרת באמצעות שימוש במתודולוגיה איכותית , כיצד עולה מפת המבנה של תפיסות החוללות העצמית של הילדה ובסופו של דבר עוזרת לפתרון הבעיה המציקה לילדה .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור