מוצג 14 ממוצעי פער תחילי וסופי של הטיפוס הבלתי ריאלי הגבוה. תרשים ‭"כ)‬ץ, 2001 עמ' ‭(57‬