מוצג 13 רפלקסיה על חוללות עצמית לפי עשרת מארגני חשיבה המבוססים על חקר תהליכי החשיבה (של ‭( Perkins & Swartz, 1992‬