מוצג 12 מארגני חשיבה. כלי לרפלקסיה על חוללות עצמית (מתוך מחקר על חוללות עצמית לכתיבה מותאמת לנמען של כ"ץ, ‭.(2001‬