.8 רפלקסיה (reflection)

8 . 6 השפעת הרפלקסיה על תפיסות חוללות עצמית לכתוב כתיבה מותאמת לנמען " כ ) ץ , ( 2001 במחקר בנושא הכתיבה לנמען השתתפו 625 תלמידים שכתבו כל אחד 20 משימות רפלקסיה במשך שנת הלימודים . משימות הרפלקסיה עזרו לתלמידים לאמוד את החוללות שלהם מחדש . בעקבות הרפלקסיה על החוללות העצמית לכתוב לנמען השתפרו תהליכי החשיבה על החוללות העצמית , הכושר הרפלקטיבי עלה וירדה רמת החוללות העצמית המוגזמת לחיוב של לומדים כפי שמתואר להלן : א . שיפור תהליכי החוללות של הלומדים : במשך האימון ברפלקסיה הייתה התפתחות - בידע של אסטרטגיות כתיבה לנמען ובשימוש בהן : ההתפתחות הייתה מידע שטחי לידע ספציפי יותר ומשימוש באסטרטגיה אחת או שתים ( בדרך כלל : של שגיאות כתיב ולשון , ( לשימוש באסטרטגיות רבות . - בהיזכרות בהתנסויות קוגניטיביות או אפקטיביות קודמות , ( recall ) הקשורות לחוללות עצמית ובציון סיבות להצלחות ולכישלונות על- ידי הלומדים : המעבר ההתפתחותי היה מציון סיבות חיצוניות ועד לציון סיבות פנימיות של מוטיבציה : השקעת מאמץ , התמדה , הקשבה וגילויי פתיחות , נקיטת יוזמה אישית , הערכה עצמית , דעות על עבודות קודמות , צפייה בדומים ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור