מוצג 11 דוגמה לסדנת אימון במיומנויות התאמת כתיבה לנמען (מתוך מחקר של כ"ץ, ‭.(2001‬