מוצג 10 דף הערכה עצמית ‭(self-evaluation)‬ על ביצוע החלטות ‭"כ)‬ץ, ‭.(2002‬