מוצג 8 דו"ח מעקב עצמי שנתי אחר ביצוע מטרות ‭"כ)‬ץ, ‭(2002‬