מוצג 7 מעקב עצמי ‭(self-monitoring)‬ חודשי אחר ביצוע מטרות בנושא קריאת ספרים ‭"כ)‬ץ, ‭.(2002‬