מוצג 6 דו"ח מעקב אחר ביצוע מטרות שבועיות (מתוך מחקר, כ"ץ, ‭(2002‬