2. מידול (modeling)

מידול ( modeling ) הוא מקור אינפורמציה שני בחוזקו לחוללות עצמית לדעת חוקרים . ( Bandura , 1997 ) נמצא ששיטת המודל בווריאציות שונות , משפיעה על אמונות חוללות עצמית . צפייה בהתנסות מוצלחת של אחר יכולה להעלות אמדן חוללות של הצופה . אנו יכולים להשתמש במרכיב המידול לבניית כלי לטיפוח חוללות עצמית . השימוש במודל מתייחס לתהליך שבו הצופה מווסת את האמונות , האסטרטגיות והפעולות שלו בהתאם לאלה המוצגים לפניו על-ידי המודל Schunk & Zimmerman , ) . ( 1998 לדוגמה , יהיצפ במודל מצליח הדומה לצופה , מעלה אמונות חוללות אצל הצופה . ( Bandura , 1982 a , 1986 , 1997 ; Shunk , Hanson & Cox , 1987 ) צפייה במודל נכשל הדומה לצופה מורידה אמונות חוללות . ( Brown & Inouye , 1978 ) צפיית הנחקר בהצלחה של עצמו במכשיר ווידאו מעלה אמונות חוללות , ( Schunk & Hanson , 1989 a ) כך לדוגמה , השתמשתי במכשיר ווידאו כדי לצלם שיעור זוטא של סטודנט עם קבוצת תלמידים . השיעור הוסרט במכשיר ווידאו ולאחר שהסתיים והתלמידים יצאו , נשארה קבוצת הסטודנטים עם הסטודנט המורה לצפות בסרט בהילוך חוזר . כך שימשנו לסטודנט קבוצה תומכת שעודדה אותו , ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור