1. הצלחות קודמות

אחד המקורות המשפיעים על תהליך עיבוד תפיסות החוללות הוא , לדעת חוקרים , ביצועי עבר . התנסויות שליטה מוצלחות מעלות את אמדן החוללות וההפך , התנסויות שליטה שנכשלו מורידות אותו . ( Zeldin , & Pajares , 2000 ) אם נזמן ללומד התנסויות להצלחה בביצוע מטלות להן נדרש ידע ומיומנויות ונספק לו גם את הידע והמיומנויות הנחוצים לכך בהדרגה , אם נזמן לו תחילה התנסויות מאתגרות מחד , שיש סיכוי מספיק מבוסס שיעמוד בהן בהצלחה מאידך , אם נעלה את רמת הביצוע בהמשך והוא יצליח במשימותיו – יש סיכוי שרמת החוללות העצמית שלו תעלה כאשר הוא ייזכר בהתנסויות מוצלחות אלה . כך תיבנה לה היסטוריה חדשה של הצלחות . הדוגמה הבאה מראה כיצד יצירת הצלחות קודמות העלו את רמת החוללות העצמית של תלמידי ללמוד אנגלית : 1 . 1 שיעור אנגלית , כיתה י " א , מסלול מקצועי מעשי ( מסמ " ם ) מסלול מעצבי שער ( ספרות . ( ( ייגשו לבחינות גמר י " ב ללא בחינות בגרות ) זו היא השנה השנייה שלי בהוראה . שיעור ראשון : בי " ס תיכון באחד היישובים בצפון . מה שמכונה בשם " יישוב ספר . " הכיתה מאוכלסת בתלמידים חלשים ברובם . המסלול הוא מסלול מסמ ) ם " מסלול מקצועי מעש...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור