פרק ג : התערבות לטיפוח חוללות עצמית

חוקרי חוללות עצמית תרמו רבות להבנת המוטיבציה האקדמית אך הקשר בין התיאוריה ליישום עדיין טעון שיפור לדעת , ( Pajares , 2005 ) Pajares אנו נעשה מאמץ בכיוון זה . אנו עוסקים בטיפוח חוללות עצמית שיש לה השפעה על ביצוע . ( Bandura , 1997 ) אנו יודעים שללא מוטיבציה אין פעולה . גם אתם לא הייתם מגיעים לעמוד זה ללא מוטיבציה לקריאת ספר זה . הדוגמאות המובאות בפרק זה לקוחות מתחומים שונים שהמשותף להם הוא שיש לעמול בהקניית הרגלי חשיבה רצויים של חוללות עצמית . השינוי בחשיבה מתרחש לפני השינוי בהתנהגות הגלויה . ההתערבות החינוכית היא קודם כל שינוי תפיסתי . השינוי התפיסתי לוקח בחשבון את הגורמים : הקוגניטיבי , המוטיבציוני ואת השפעת הסביבה על הפעילות . ( Rollnick , Mason , & Bulter , 2000 ) בפרק הנוכחי אעסוק בהתערבויות לטיפוח אמונות חוללות . הפרק מורכב משלושה חלקים : תאור כלי התערבות לטיפוח חוללות עצמית , תאור מספר התערבויות מוצלחות והשלכות לעתיד .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור