3. אמינות / תוקף trustworthiness ואתיקה

מושג זה מוצע כתחליף לתוקף ומהימנות הנדרשים במחקרים כמותיים . אמינות במחקר הקונסטרוקטיביסטי- איכותי מושג אם יש אחריות אישית , אתיקה של דאגה , ריבוי קולות בטקסט , דיאלוג עם הנחקר , חתירה למתן ביטוי מרבי להשקפתו ולהבנתו של הנחקר ( צבר-בן יהושע , , ( 2001 קפדנות בניהול המחקר ובדרך הצגתו ( אלפרט , . ( 2001 הסתייעות בשופטים חיצוניים , שימוש ב " תיאור מעובה " שיאפשר לקוראי המחקר לשפוט את חומר הנתונים ואת הליכי הסקת המסקנות . האמינות או התוקף מתייחס לשאלה באיזו מידה תאור המציאות שאותה אנו חוקרים , אכן מדויק . באיזו מידה הצליח החוקר להבין נכון את תפיסתם של הנחקרים . זהו התוקף הבסיסי . לדיוק זה שתי פנים : תוקף איסוף הנתונים ותוקף ניתוח הנתונים . תוקף איסוף הנתונים : עוסק בתיאור נכון ומדויק של ההתרחשויות . באיזו מידה משקפים הנתונים את האמת . לשם כך משתמש החוקר בכלים שונים כדי לבדוק את אותו עניין . תוקף איסוף הנתונים מוודא שאותם הנתונים שהגיעו למחקר , הגיעו לפחות משלושה מקורות או כלים שונים ( שילוש . ( אי אפשר יהיה לקבוע שהחוללות העצמית של לומד להכין שיעורי בית היא נמוכה על סמך ניתוח ראיונות עמו ,...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור