מוצג 5 דוגמה לפריטי שאלון להערכת חוללות עצמית של לומדים (ממחקר של כ"ץ, ‭(2001‬