1. המתודולוגיה הסטנדרטית למדידת חוללות עצמית

איסוף הנתונים ואבחון עוצמת החוללות העצמית נעשה עד כה וגם כיום בדרך כלל באמצעות שאלונים ( Pajares , 2007 ; Usher & Pajares , 2009 ) והערכות Schunk & ) . ( Ertmer , 1999 המתודולוגיה הסטנדרטית למדידת אמונות חוללות צגתמו ידי-על פריטים המתארים רמות שונות של דרישות משימה וחוזק אמונה באשר לביצועם . הם מנוסחים כלל-בדרך במילים : " אני יכול לעשות " ... או " אני מסוגל לעשות " ... התייחסות הנבדקים ליכולתם לבצע את הפעולה הנאמרת במשפט צריכה להיות מכוונת לא לעתיד ולא ליכולתם בדרך כלל , אלא לרגע שבו הם עונים על השאלון . ( Bandura , 1997 ) על הנחקרים לדרג את עוצמת אמונתם ביכולתם לבצע את הפעולות הנדרשות התחום מסוים . ( 1986 , 1997 ) Bandura פיתח סולמות למדידת תפיסת חוללות עצמית , המתייחסים לשלושה פרמטרים : הפרמטר הראשון מתייחס לרמת הקושי ( level ) של המשימה , לדוגמה : הפרמטר השני מתייחס למידת ההכללה ( generality ) של המשימה , לדוגמה :  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור