פרק ב: אבחון חוללות עצמית בדרך החקר האיכותי: איסוף, ניתוח ותיקוף נתונים

" על- ידי חשיפת תפיסותיהם של המשתתפים מצליח החוקר האיכותי להבין תהליכים פנימיים , שלרוב אינם גלויים לצופה מבחוץ " צבר בן יהושע , 1990 עמ ' . 25 ברצוני להציע את דרך המתודולוגיה האיכותית , ( qualitative methodology ) כמתאימה לחקר תהליכי החוללות העצמית , להעמקת המתרחש בתהליך זה ולגילוי משמעויות החבויות בו . בפרק זה אסקור בקצרה את היתרונות של השימוש בחקר האיכותי לאיסוף נתונים , ולניתוחם ואציע את דרך החקר באמצעים בלתי מובנים , לחשיפה ולאבחון חוללות עצמית . דרך זו משמשת בסיס לעבודות הנעשות על-ידי ועל- ידי תלמידי בשנים האחרונות . נתאר תחילה את המתודולוגיה הסטנדרטית המקובלת לאבחון חוללות עצמית ואחר- כך את המתודולוגיה האיכותית לחשיפת התהליכים המתרחשים בה : את איסוף הנתונים , את ניתוח הנתונים ואת האבחון בדרך המוצעת בצירוף דוגמה ות ואסיים בנושאי תוקף ואתיקה של דרך עבודה זו .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור