מוצג 3 דוגמה לשיעור הנבדקים בכל טיפוס חוללות (ממחקר, כ"ץ, ‭. 2001‬ לוח ‭,2‬ עמ' ‭(29‬