2. גורמים אפשריים לאמדן חוללות שגוי

גורמים אחדים עשויים לתרום לאומדן שגוי של חוללות עצמית ובכך ליצור פער בינו לבין ביצוע : א . אי התאמה בין תחום התפקוד הפסיכולוגי הנדרש לבין תהליך הערכת החוללות העצמית : אי התאמה מתרחשת כאשר הלומד נדרש לבצע משימה בדרגת קושי מסוימת והערכת החוללות שלו מתייחסת לדרגת קושי אחרת . או כאשר המשימה דורשת מידת הכללה מסוימת והוא מתייחס למידת הכללה שונה , או כאשר מידת עוצמה מסוימת של אמונה נדרשת לצורך ביצוע משימה והלומד מתייחס למידת עוצמה שונה של אמונה . כאשר בודקים את הערכת החוללות העצמית ביחס לביצוע מסוים , הביצוע צריך להיבדק באותן נסיבות שהחוללות העצמית מוערכת . ב . הערכה שגויה של משימות הביצוע : משימות ביצוע נבדלות ברמות קושי ובמורכבות . אותן פעילויות בסיטואציות שונות יכולות להיות שונות זו מזו . דרישות ביצוע מעורפלות , יכולות לגרום להערכה שגויה של החוללות העצמית . מחקרים הראו שרק אם מטרת המשימה ורמת ביצועה ברורים , יתפקד גורם החוללות העצמית כמכוון בעל השפעה – אז אדם מפעיל את יכולתו האישית כדי לדעת כמה כוח ומאמץ הוא יכול להקצות למטרה זו Bandura & Cervone , 1983 ; ) . ( Bandura & Schunk , 1981 ; Ca...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור