מוצג 2 מודל מעגל הלמידה האקדמית, מתוך ספרו של ‭(Chapter 1, p.3. Figure 1.1) (1998) (Self-regulated Learning) Zimmerman‬