תמונה ‭:10‬ חוללות עצמית גבוהה בתחום אחד וחוללות עצמית נמוכה בתחום אחר