6. חוללות עצמית: תהליך תלוי סיטואציה ספציפית או תכונה כללית

חוללות עצמית נתפסת לפחות בשני מימדים עיקריים המשמשים בסיס לתכנון שיטות לטיפול ולהוראה : חוללות עצמית כתלוית סיטואציה ספציפית ( state ) , ( Bandura , 1997 ; Sallis & Hovel , 1990 ; Schunk , 1997 ) וחוללות עצמית כתכונה כללית או קבועה . ( Barone , Maddux & Snyder , 1997 ) ( trait ) א . חוללות עצמית כתלוית סיטואציה ספציפית ( situation specific ) תפיסה זו מגדירה ומודדת חוללות עצמית בסיטואציה ספציפית כלומר , כל מה שאדם חושב ומרגיש לגבי ביצוע פעולה ספציפית . יש לה בסיס גנטי ביולוגי המאפשר לאדם לפתחה , אך היא איננה תכונה אישיותית כללית . זהו שיפוט אישי של יכולת הלומד לבצע פעולה בסיטואציה ספציפית . לדוגמה , אמונות ביכולת לנהוג מכונית יכולות להיות שונות מאמונות ביכולת לפתור בעיות במתמטיקה . לומד יכול להרגיש חוללות עצמית גבוהה ללמוד ספרדית אך חוללות עצמית נמוכה ללמוד אנגלית , באותו בית- ספר ובאותה שנה . במקום אחר ובזמן אחר הוא יכול להרגיש אחרת . בתוך תחום מסוים למשל , בתחום המתמטיקה יכולות להיות תפיסות חוללות דומות בהנדסה ובאלגברה . לומד יכול להיות בעל חוללות עצמית נמוכה ללמוד אצל מורה מסוים אנגל...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור