תמונה ‭:4‬ אם משמשת מודל לבנה בהתייחסות לכלי נגינה