תמונה ‭:3‬ שתי הילדות משמשות מודל התנהגות לילדה שלישית