4. הערכת חוללות (efficacy beliefs) ואמדן חוללות (efficacy appraisal)

בחיי היום יום ובמעברים בין פעולות , בני אדם המוצפים באמונות שונות המגיעות ממקורות שונים , מנתחים סיטואציות שהם פוגשים , שוקלים אלטרנטיבות לפעולות , שופטים את יכולותיהם לבצע פעולות אלה בהצלחה ומעריכים את התוצאות הצפויות שפעולותיהם עשויים להניב . הערכת החוללות העצמית היא התהליך של הרהור באמונות חוללות אלה , בדיקתם , השוואתם ושיפוטם על-ידי בני אדם לשם שליטה בהם . הערכת חוללות עצמית היא תהליך חשיבתי היסקי שבו נשקלים נמזגים ונשפטים גורמי יכולת או אי יכולת ביצוע . בסופו של תהליך זה נוצר אמדן . ( appraisal ) האמדן הוא אינטגרציה של האמונות המצטברות והמעובדות במשך זמן על יכולת ביצוע . זהו תוצר של עיבוד קוגניטיבי ומטה-קוגניטיבי של האמונות המציפות את מחשבתו של האדם באשר לביצוע מסוים . האמדן הוא הקובע איך אנשים חושבים , מרגישים ומפעילים את עצמם . לכן הוא תורם באופן משמעותי למוטיבציה האנושית להשיג הישגים . יתכן שהפוטנציאל שיש בו לחולל שינוי הוא הסיבה להעדפה המקובלת של המושג " חוללות " על המושג " מסוגלות " המקובל בפי מורים , מאמנים ותלמידים בשדה . כך , חוללות עצמית המוערכת לפני ביצוע יכולה להוות גור...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור