3. תהליכי החשיבה המעורבים בתהליך ההערכה של החוללות העצמית (sub-processes)

השאלה מהם המרכיבים של תהליך החשיבה המתרחשת כאשר אדם מעריך את החוללות העצמית שלו , העסיקה את החוקרים רבות . לדעת , ( 1997 ) Bandura תהליך הערכת החוללות העצמית כולל תת-תהליכים של מודעות עצמית , היזכרות בהתנסויות קודמות , שליטה , השוואה והנגדה , הסקת מסקנות , שיפוט והעברה . ( Bandura , 1997 ) כדי לענות על שאלה זו בקשנו מ- 306 ילדים בני 12 לכתוב רפלקסיה על חוללותם העצמית בנושא התאמת כתיבה לנמען " כ ) ץ , . ( 2001 כל ילד כתב 20 עבודות רפלקסיה במשך שנת לימודים אחת בליווי אימון במיומנויות כתיבה לנמען במשך השנה . בניתוח איכותי של כל עבודות הרפלקסיה שכתבו הנחקרים 6120 ) עבודות , ( בדרך של ה " תיאוריה המעוגנת בשדה " ועל בסיס תהליכי החשיבה שנקבעו על-ידי פרקינס ושווארץ , ( Perkins & Swartz , 1992 ) נמצאו שבעה תת- תהליכים בתהליך הערכת החוללות העצמית של התלמידים לכתוב כתיבה מותאמת לנמען : א . חשיבה אינטואיטיבית , ב . מודעות עצמית , ג . רכישת ידע של אסטרטגיות ושימוש נכון בהן , ד . היזכרות בהתנסויות קודמות , ה . השוואה , ו . הסקת מסקנות , ז . העברה . תת- תהליכים אלה יכולים לבוא ללא סדר , לכן אי אפשר ל...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור