1. חוללות עצמית (self-efficacy) – מרכיב של מוטיבציה

מוטיבציה משפיעה על למידה ועל ביצוע והם משפיעים על מוטיבציה לקבוע מטרות חדשות ומאתגרות . ( Schunk , 1991 a ) מוטיבציה מוגדרת כיתהליך שבאמצעותו פעילות מוכוונת מטרה מתהווה ומתקיימת . ( Pintrich & Schunk , 2002 ) תיאוריות שונות הקשורות למרכיבי המוטיבציה מסבירות את הקשר בינן לבין הישגים וביצוע אקדמיים . נזכיר אחדות מהן : מרכיב הציפייה , מרכיב ייחוס הסיבתיות , מרכיב ערך המטלה והמרכיב הרגשי . מרכיב הציפייה ( expectancy value ) מרכיב הציפייה קשור למוטיבציה להשיג הישגים . המחקר על מרכיב הציפייה הסיט את הפסיכולוגיה המוטיבציונית מתלות בפסיכולוגיה התנהגותית פשוטה , רחוק אל פרדיגמה קוגניטיבית רציונאלית יותר השולטת עד היום . יותר מכך , המודלים הקוגניטיביים המוקדמים של המוטיבציה הדגישו את חשיבות התפיסות והאמונות של הפרט כמתווכי התנהגות , ולכן הדגישו במחקר על מוטיבציה את הציפיות של אנשים להצלחה ואת הפסיכולוגיה של הפרט . המחקר העכשווי על מרכיב הציפייה של הפרט ממשיך במסורת זו . נמצא באופן עקבי שציפיית צעירים , מתבגרים ומבוגרים להצלחה ותפיסת יכולתם לבצע משימות אקדמיות בהצלחה קשורים להישגיהם במשימות . ( P...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור