חלק א': מהי חוללות ומה הקשר בינה לבין הכוונה עצמית בלמידה וביצוע