פרק א: חוללות עצמית, הכוונה עצמית ופער בין חוללות לבין ביצוע