מבוא

העידן שבו אנו חיים , על סף המאה העשרים ואחת מתאפיין במורכבות הטכנולוגיה והשתלטותה על תחומי חיינו , בהצטברות הידע והתחדשותו המהירה , בעליה בתוחלת החיים ובשינויים מהירים . לשם תפקוד מוצלח בו , נדרש אדם מסתגל , חושב , אוטונומי , לומד בעל הכוונה עצמית . ההגדרה המקובלת של מושג ההכוונה העצמית בלמידה self-regulated ) ( learning כוללת מאפיינים קוגניטיביים-מטה המתייחסים ליכולת הלומד לחשוב , ולנווט את התהליכים הקוגניטיביים שלו ולשלוט בהם . ידע -מטה קוגניטיבי זה יישאר ידע " סטטי " אם אדם לא ישתמש בכישוריו המוטיבציוניים ויפעיל אותו ( בירנבוים , . ( Pintrich & DeGroot , 1990 ) ( 2003 גם לומד מוצלח מאוד לא יממש את כישוריו ללא מוטיבציה ללמוד . מה שילמדו פרחי הוראה בבתי-הספר לחינוך ובמכללות להוראה לא יועיל אם לא ישתמשו בכוחות הנפש והמוטיבציה שלהם על מנת להתמודד עם בעיות ארגון ומשמעת של כיתה בפועל . עבודת ההוראה היא עבודת אמנות . הבנת נושא המוטיבציה בעבודת ההוראה ועיסוק של מורה גם בחקר היא דרך לעזור למורה להצליח בעבודת אמנות זו . מורה טוב הוא מורה חוקר . הוא גם חוקר את עבודתו ומעריך אותה ללא הפסק וגם ח...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור