תוכן העניינים

הקדמה 9 .................................................................................. פרק א : חוללות עצמית , הכוונה עצמית ופער בין חוללות לבין ביצוע 13 ..... מבוא 13 .......................................................................................................... חלק א : ' מהי חוללות ומה הקשר בינה לבין הכוונה עצמית בלמידה וביצוע 15 ......... . 1 חוללות עצמית – ( efficacy-self ) מרכיב של מוטיבציה 15 ............................... . 2 הגדרת החוללות העצמית 18 ................................................ ( Self Efficacy ) . 3 תהליכי החשיבה המעורבים בתהליך ההערכה של החוללות העצמית ( sub- 19 ........................................................................................... processes ) . 4 הערכת חוללות ( efficacy beliefs ) ואמדן חוללות 29 ......... ( efficacy appraisal ) . 5 מקורות האינפורמציה של תפיסת החוללות העצמית 31 ................................. . 6 חוללות עצמית : תהליך תלוי סיטואציה ספציפית או תכונה כללית 45 ............. . 7 הקשר בין חוללות עצמית לבין הכו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור