הערות

1 הקדמה : האונטולוגיה הפוליטית של התנועה 1 אעסוק בפירוט בעבודתו של בל בפרק . 3 2 אחת הסיבות האחרות לעליונותה של הבובה היא העדר החיים הפנימיים שלה , שמונע ממנה התקה של מרכזי" הכבידה "הטבעיים לאזורים אחרים בגוף , וכך מבטיח ביטוי שלם של תנועות חינניות . הטקסט של קלייסט זכה לקריאות ולחקירות ביקורתיות רבות . המשפיעה ביותר היא לבטח זו של פול דה מאן הקירוטבר לש הרומנטיקה . ( 1984 de Man ) בקצרה , דה מאן מבין את הטקסט של קלייסט כמשל על פעולת הקריאה , שהקריאה מוצגת בו כמבחן בלתי גמיר , המיועד לקורא שתמיד שוגה בסימני הכתיבה . בלי לשלול קריאה כזאת , ברצוני לטעון ש"על תיאטרון הבובות" דורש שפרשנותו תורחב מעבר לפירוש כקריאה , בגלל שלוש הטענות האונטו – קינטיות – תיאולוגיות שהוא מעלה בנוגע לתנועת האדם , תנועת החיה ותנועת הבובה בזיקותיהן למבע , לאמת , לאלוהים ולהוויה . צריך להזכיר גם שהאזכור של ה"פיות" ( elves ) בידי קלייסט בקטע שצוטט מעיד על תקופת פעילותו , ושתיאורו לבובות רוקדות המתכחשות לכוח הכבידה , יכול להתאים היטב להופעות שבוימו באמצעות "טכניקות המעוף" של קארל דידלו - מכונות תיאטרליות ששימשו כדי ...  אל הספר
הוצאת אסיה