‭'ז 7.1‬רום בל. ההופעה האחרונה ‭.)1998(‬ צילום: הרמן סורגלוס.