[6] מחול המלנכוליה של הרפאי הפוסט–קולוניאלי

עלובה לשם הנצחת השעבוד הגזעני והניצול הגיאו–פוליטי הנוראים המתבצעים בפועל מאז התקופה הקולוניאלית , חרף עצמאותן הרשמית של הקולוניות לשעבר . אני שותף לעמדתם של קרטר ושל דרידה , ולכן לאורך כל הפרק , אף על פי שאשתמש ב"קולוניאלי" וב"פוסט–קולוניאלי" כדי לתחום כרונולוגית את פורטוגל לפני ואחרי עצמאות הקולוניות שלה , אני מאמין ששני המונחים מוכרחים להתמזג כשמות נרדפים לתיאור יחסיו ההגמוניים הפוליטיים והתרבותיים של המערב לעולם המתפתח . מסיבה זו גם החלפתי את המונחים " קולוניאלי" ו"פוסט–קולוניאלי" במונחים הקשים יותר " קולוניאליסטי" ו"פוסט–קולוניאליסטי , " כדי שלא יהיה ספק בנוגע למטרתו ולאופיו של המאמץ הקולוניאלי המתמשך . מהם צירופי המקרים ההיסטוריים המבעיתים הקשורים בג'וזפין בייקר ובגורל הפנטזיות והמפעלים הקולוניאליסטיים של אירופה ? אפשר לפתוח במקבילה האקראית בין הצלחתה של בייקר על הבמה האירופאית לתחילת היחלשות השליטה הקולוניאליסטית האירופאית באפריקה . אכן , הזמרת , הרקדנית והשחקנית האפריקאית–אמריקאית הגיעה לשיא פרסומה בצרפת ובאירופה בד בבד עם תחילת סיום הגדרתה העצמית הפוליטית המפורשת של אירופה כיב...  אל הספר
הוצאת אסיה