‭5.1‬ ויליאם פופ.ל. זחילת כיכר טומפקינס )ידועה גם בשם בכמה הכושי בחלון‭,)‬ ניו–יורק סיטי ‭.)1991(‬ צילום: ג'יימס פרוזניק.