‭4.3‬ לה ריבוט. עדיין נבדלת. )יצירה נבדלת: ‭.Another Bloody Mary‬ בעלים נבדל: לואיס קיידן ופרנקו ב. [לונדון‭.)[‬ צילום: מריו דל קורטו.