‭4.2‬ לה ריבוט. עדיין נבדלת. )יצירה נבדלת: ‭.Candida Iluminaris‬ בעלים נבדל: ויקטור ראמוס [פריז‭.)[‬ צילום: מריו דל קורטו.