‭4.1‬ טרישה בראון. ‭.)2003( It’s a Draw‬ פחם ופסטל על ניר.