[4] הפלת מחול

ליפול . באורח נשלט , בראון נופלת אל מחוץ לגבולות הנייר , מתכחשת למשטחו כגבול לפעולותיה . כבר מהתחלה , הסגת גבול : היא עושה דה–טריטוריאליזציה של האופקי , בביצוע המהלך הראשון של הריקוד–ציור שלה מחוץ לגבולותיו הנאותים של הנייר . היא מבטלת במדויק את המתח הנדרש מהמפרקים ומהשרירים , כדי שגופה יוכל להתנתק בעדינות מהיצמדותו האנכית לעמדת ההליכה ולהיכנע לכוח הכבידה . בראון צונחת במהוקצע לקרקע , בסיבוב קל , בשחרור נשלט המשומר באמצעות ה"אדותיות" הייחודית של גופה : האיכות שחוקר המחול הצרפתי אובר גודאר זיהה בתור ה"ניעות" המיוחדת לבראון , " דרך להרשות תנועה חסרת הגבלה" ( מצוטט אצל Louppe ב– . ( 69 : 2002 Teicher הנפילה הנשלטת אך המשוחררת הזאת , הביטול הזמני מרצון של אנכיותה של הדמות , היא שמרשה בצורה חסרת הגבלה את אימוץ האופקיות בידי בראון כביקורת על האנכי–הפרספקטיבי באמצעות המשחק האנטי–ייצוגי והלא–סימבולי של . s’It a Draw / Live Feed כבר מלכתחילה כרוכה פוליטיקה בנפילתה הזהירה של בראון אל מחוץ לגבולות הדף : עדות לכך שהמחול שלה יחרוג תמיד מתכתיב החקיקה כמתכונת בלעדית ליחסי האמן למרחב . בניגוד לעמדת הג...  אל הספר
הוצאת אסיה