‭'ז 3.3‬רום בל. ז'רום בל ‭.)1995(‬ צילום: הרמן סורגלוס.