‭2.4‬ קסבייה לה רואה. עצמי לא–גמור ‭.)2000(‬ תמונה: קתרין שוף.