‭2.1‬ ברוס נאומן. צעידה בצורה מוגזמת סביב היקפו של מרובע ‭.)1968-1967(‬ צילום מווידאו.