תוכן העניינים

1 הקדמה : האונטולוגיה הפוליטית של התנועה 13 2 גבריות , סוליפסיזם , כוריאוגרפיה : 43 ברוס נאומן , חואן דומינגס , קסבייה לה רואה ה" 3 אונטולוגיה האיטית יותר" של הכוריאוגרפיה : 81 ביקורת הייצוג של ז'רום בל 4 הפלת מחול : יצירת המרחב אצל טרישה בראון ולה ריבוט 111 5 מעידת מחול : הזחילות של ויליאם פופ 145 ל . 6 מחול המלנכוליה של הרפאי קולוניאלי–הפוסט : 175 ורה מנטרו מזמנת את וזפין'ג בייקר 7 מסקנה : מיצוי מחול - לשים קץ לנקודת המגוז 203 הערות 217 ביבליוגרפיה 231 רשימת התמונות 2 . 1 ברוס נאומן . צעידה בצורה מוגזמת סביב היקפו של מרובע 48 2 . 2 ברוס נאומן . הסתובבות מעלה מטה 63 2 . 3 חואן דומינגס . כל המרגלים הטובים הם בני גילי 65 2 . 4 קסבייה לה רואה . ע צ מ י ל א – ג מ ו ר 78 ז' 3 . 1 רום בל . ההופעה האחרונה 86 ז' 3 . 2 רום בל . שם מאת המחבר 93 ז' 3 . 3 רום בל . ז ' ר ו ם ב ל 101 4 . 1 טרישה בראון . 125 s’It a Draw 4 . 2 לה ריבוט . עדיין נבדלת 133 4 . 3 לה ריבוט . עדיין נבדלת 139 5 . 1 ויליאם פופ . ל . זחילת כיכר טומפקינס 149 ) ידועה גם בשם בכמה הכושי בחלון ( 5 . 2 ויליאם פופ . ל . זחילת כיכר ט...  אל הספר
הוצאת אסיה