פרק 3: תפיסת הזהות המקצועית של מכשירי מורים במכללה לחינוך – מבט כמותי ואיכותני

מדריכים פדגוגיים ( להלן : מד"פים ) 60 % ) בעלי תואר דוקטור 28 . 2 % (; מרצים בחינוך 79 . 2 % ) בעלי תואר דוקטור 27 . 1 % (; מרצים דיסציפלינריים 91 . 3 % ) בעלי תואר דוקטור 15 . 3 % (; בעלי תפקיד ניהולי 76 . 9 % ) בעלי תואר דוקטור . ( בחלק האיכותני רואיינו 19 מכשירי מורים מהמכללה : 3 גברים ו-16 נשים , בעלי ותק בהוראה ובהכשרת מורים , וכן צעירים , בעלי תפקידים , מרצים דיסציפלינריים ומד"פים . כלי המחקר החלק הכמותי חובר שאלון לצורך המחקר ובו ארבעה היבטים : א . מאפיינים אישיים . ב . תפיסה של הזהות המקצועית . בהיבט זה יש שני תחומים : ( 1 ) תפיסה עצמית בהכשרת מורים : היגדים על סולם ליקרט של חמש דרגות העוסקים בתפיסות עצמיות בתחום המקצועי-אקדמי כגון , " אני קודם כול מכשיר מורים ואחר כך מרצה בדיסציפלינה ; " " תפקיד המרצים במכללה לחינוך הוא ללמד בלבד ולא לחקור . " נוסף על כך התבקשו המשתתפים לבחור מונח אחד מתוך שמונה של תיוג עצמי באופן מקצועי . בין המונחים – מרצה , מורה , מרצה וחוקר . ( 2 ) תפיסות של השתייכות מקצועית-מוסדית : היגדים לגבי השתייכות על סולם ליקרט של חמש דרגות , כגון , " הגדרת תפקידי כ...  אל הספר
מכון מופ"ת