נספח: פעילות עם לוח שבועי

הפעילות שתתואר להלן נערכה במספר גני ילדים . בחלק מהגנים הפעילות התקיימה עם כל ילד וילדה לחוד , ובחלק אחר של הגנים הפעילות נערכה עם קבוצות קטנות , בנות חמישה ילדים לכל היותר .  אל הספר
מכון מופ"ת