סוף דבר: טקסטים משולבים

בספר זה ניסינו להראות , שבימינו טקסטים גרפיים לא-מילוליים הם חלק בלתי נפרד מ"ארגז הכלים" של החברה האוריינית ותנאי הכרחי להשתלבות בה . הצבענו על היתרונות הרגשיים והחברתיים שאפשר להשיג באמצעות שימוש מושכל בטקסטים הללו , תוך התמקדות בתחום הקוגניטיבי והתקשורתי . הראינו כיצד שימוש בטקסטים השונים יכול להעשיר את השפה הדבורה , להוות גשר אל השפה הכתובה ולטפח את הזיכרון , החשיבה ויכולת הלמידה . ככלי לתקשורת , טקסטים גרפיים לא-מילוליים כשהם לעצמם וכשהם משולבים בשפה כתובה - מקלים , ובמקרים מסוימים אף מאפשרים , תקשורת בין צוות הגן , הילדים והבית . כל היתרונות שצוינו במהלך הספר רלוונטיים גם לבעלי צרכים מיוחדים , למהגרים ולמבוגרים שלא זכו להשכלה פורמלית . הזנחתם של הטקסטים הגרפיים הלא-מילוליים במערכות החינוך השונות מהווה החמצה שיש לתקנה . בכל אחד מפרקי הספר התמקדנו , מסיבות מתודיות , בסוג אחד של טקסט גרפי : סקרנו את המאפיינים המיוחדים לכל סוג טקסט , הצגנו מחקרים שעסקו בהתפתחות הידע של ילדים בתחומים הרלוונטיים לכל פרק , והצבענו על היתרונות הייחודיים של השימוש בכל אחד מסוגי הטקסטים שנסקרו . אנו חוששות ...  אל הספר
מכון מופ"ת