תמונה ‭:2‬ לוח שבועי שהופק על ידי ילדה בת חמש שנים הלומדת בגן חובה | הילדה בחרה להראות באמצעות ספרות שביום ראשון בבוקר סטודנטיות עושות פעילויות בחשבון עם ילדי הגן. ביום א' אחר הצהריים היא משחקת עם חברה; ביום ב' היא רואה טלוויזיה בשעה ‭,3‬ וגם ביום ‭.'ד‬ בשבת אחר הצהריים היא נחה בבית.