הלוח השבועי בגן

הלוח השבועי מתאים במיוחד לתיאור הפעילויות הקבועות החוזרות מדי שבוע ( כגון : חוג ריתמיקה , קבלת שבת , תכניות טלוויזיה פופולריות . ( שימוש בלוח השבועי , כלומר : מיקום ותכנון של פעילויות באופן המתייחס במודע ליום הרלוונטי בשבוע , מקדם את היכולת של ילדים לראות בשבוע יחידת זמן מובנית ומחזורית , ובימי השבוע - תת-יחידות קבועות שלו . כדי לבדוק - " האם ילדים מכירים או מסוגלים לרכוש את ' כללי המשחק' המעורבים בתהליך המיפוי של זמן במרחב בלוח שבועי - " ? נערך מחקר בגן חובה ובגן טרום-חובה ( תובל , . ( 2000 על הילדים הוטלה מטלה שבה נתבקשו " לקרוא" ( כלומר : לפענח לוח שמישהו אחר סימן ) ו"לרשום" אירועים בלוח שבועי . 63 % מן הילדים בגן חובה הצליחו לקרוא לוח שיצרה ילדה בת עשר , 67 % ו- מהם הצליחו להשתמש בלוח כדי לרשום את האירועים המשמעותיים עבורם . בגן טרום-חובה : 31 % מהילדים הצליחו ב"קריאה 42 % ו- , " הצליחו ברישום . הבדיקה נערכה בישראל בגני ילדים הפועלים בשכונות ממיצב סוציואקונומי נמוך . בגנים האלה לא נערכו פעילויות עם לוחות-זמן לפני הבדיקה . בתמונה 2 מופיעה דוגמה ללוח שבועי שהופק על ידי ילדה בת חמש מג...  אל הספר
מכון מופ"ת